Ծրագրավորման հիմունքներ

Ծրագրավորման հիմունքներ

Նկարագիր

Դասընթացի  ուսումնասիրման միջոցով մասնակիցները ստանում են տեսական և գործնական գիտելիքներ ծրագրավորողի մասնագիտության,  ծրագրային արտադրանքի մշակման տեխնոլոգիաների, լեզուների և ծրագրավորման վերաբերյալ: Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում մասնակիցը հնարավորություն կունենա․

 • Տիրապետել ծրագրավորման հիմնարար սկզբունքներին։
 • Իմանալ կառուցվածքային ծրագրավորման հիմնական տերմիններն և հասկացությունները։
 • Կառուցել ալգորիթմներ։
 • Ձեռք բերել պրակտիկ փորձ։
 • Գրել պարզ ծրագրեր JavaScript լեզվով։
 • Գիտենալ ծրագրավորման տարբեր լեզուների և տեխնոլոգիաների կիրառությունն ու նշանակությունը։
 • Հստակ պատկերացնել, թե որ ուղղությունն է իրեն ավելի հետաքրքիր։

Ստանալ գիտելիքներ և ցուցումներ ծրագրավորման բնագավառում հետագա զարգացման համար։

Բովանդակություն

 1. Դասընթացի նկարագրությունը-ներածություն
 2. Համակարգչի կառուցվածքը
 3. Ծրագրի կատարումը- ֆոն նեյմանի ճարտարապետությունը
 4. Ինֆորմացիայի ներկայացումը համակարգչում
 5. Ծրագրավորման լեզուների դասակարգումը
 6. Ծրագրավորման պատմությունից
 7. Ծրագրավորման հիմնական փուլերը
 8. Ալգորիթմ-սահմանումը, հատկությունները և տիպերը
 9. Ագորիթմի ներկայացման եղանակները
 10. Բլոկ-սխեմայի կառուցման միջոցները և եղանակները
 11. Տվյալներ, փոփոխականներ
 12. JavaScript լեզու, ծրագրային միջավայր
 13. JavaScript լեզվով օգտվողի հետ հաղորդակցման հիմնական մեթոդները
 14. Գծային հաշվողական ալգորիթմներ
 15. Ճյուղավորումները հաշվողական ալգորիթմներում
 16. if և switch պայմանական օպերատորներ
 17. Ցիկլերը հաշվողական ալգորիթմներում
 18. for, while, do while ցիկլային օպերատորներ
 19. Զանգվածներ
 20. Ֆունկցիաներ
 21. Ծրագրավորման մեթոդոլոգիաներ
 22. Օբյեկտ- կողմնորոշված ծրագրավորում
 23. Ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ (Desktop, Web)
 24. Ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ (Mobile-IOS, Android)

Դասընթացի տևողություն

25 ժամ,1 ամիս

Դասընթացի օրեր

------

Դասընթացի սկիզբ

------

Դասընթացի ժամեր

15։00 - 17։00

Թողեք մեկնաբանություն

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *