Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ

Նկարագիր

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել   ծրագրավորման կիրառական խնդիրների լուծման մեջ  օգտագործվող տվյալների կառուցվածքները և հիմնական պարզագույն ալգորիթմները,

ալգորիթմի բարդության հասկացությունը և  անալիզի հիմունքները,
տվյալների կառուցվածքների օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունները։

Դիտարկում են տվյալների գծային և ոչ գծային կառուցվածքներ, տվյալների ներկայացման տարբեր եղանակներ` կապակցված ցուցակների, ստեկների, հերթերի, աղյուսակների, ծառերի և գրաֆների տեսքով: Տրվում է ալգորիթմի գաղափարի ճշգրտումը, դիտարկվում են որոնման (search), տեսակավորման(sorting) ալգորիթմներ, Թյուրինգի մեքենաներ, ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ: Ներկայացվում են ալգորիթմի բարդության դասերը, ալգորիթմների վերլուծության հիմունքները :

  • Կազմակերպել բացառիկ իրավիճակների մշակում,
  • Նկարագրել հիշողության ղեկավարման համակարգը (ARC)։

Բովանդակություն

Թեմա 1. Դասընթացի նպատակն ու խնդիրները

Թեմա 2. Տվյալների կառուցվածքներ և տվյալների աբստրակտ տիպեր:

Թեմա 3. Զանգվածներ(Array)

Թեմա 4․Կապակցված ցուցակներ (Linked List)

Թեմա 5. Հերթեր (Queue),

Թեմա 6. Ստեկ, ստեկի իրականացումը:

Թեմա 7․ Ալգորիթմի հասկացություն և դրա ֆորմալիզացիաներ։

Թեմա 8․Ֆունկցիաների աճ, ալգորիթմների անալիզի սկզբունքները։

Թեմա 9․ Ալգորիթմի բարդության հասկացություն:

Թեմա 10․ Որոնման ալգորիթմներ

Linear Search, Binary Search, Interpolation Search, Hash Table

Թեմա 11․ Տեսակավորման ալգորիթմներ

Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Merge Sort, Shell Sort, Quick Sort:

Թեմա 12․ Ծառեր, բինար ծառեր, որոնման ծառեր, նրանց համար նախատեսված գործո-

ղություններ, բուրգեր:

Data Structure – Tree, Binary Search Tree, Spanning Tree, Heap

Թեմա 13․ Բալանսավորված ծառեր (AVL ծառեր), B ծառեր:

Թեմա 14․ Գրաֆներ:

Դասընթացի տևողություն

60 ժամ,3 ամիս

Դասընթացի օրեր

------

Դասընթացի սկիզբ

------

Դասընթացի ժամեր

15։00 - 17։00

Թողեք մեկնաբանություն

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *